เทคเวิร์ค

MECHANICAL VALVE (���������������������������������������������������������)

วาล์วควบคุมทิศทางลม หรือด้วยกลไกอื่นๆ เช่น วาล์วควบคุมด้วยมือ, วาล์วควบคุมด้วยเท้า ฯลฯ หรือกลไกลทางแมคคานิค และวาล์วประเภทอื่นๆ

แสดง 1-12 จาก 14 รายการ