เทคเวิร์ค

BALL VALVE

Ball valve         บอลวาล์ว ใช้เป็นวาล์วเปิดปิดน้ำ นิยมใช้ในการอุตสาหกรรมหรือระบบอาคารต่างๆเช่น อุสาหกรรมอาหาร,น้ำประปา,โรงงานผลิตชินส่วนต่างๆ ,ตึกอาคาร ในการส่งจ่ายระบบน้ำ ในการอุปโภตและบริโภคได้ ตัววาล์วหมุนเปิดปิด 90องศา 
แสดง 1-3 จาก 3 รายการ