เทคเวิร์ค

AIR VALVE (���������������������������������������������������������)

วาล์วควบคุมทิศทางลม Directional Control Valves หรือที่นิยมเรียกสั้นๆว่า วาล์วลม นั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งถ่ายลดอัด (แรงดันและอัตราการไหล) ดังนั้นถ้าหากเกิดการชำรุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบนิวเมติก เราจึงต้องทำการดูแลและซ่อมแซม หรืออาจจะต้องเปลี่ยนตัวใหม่ แต่ในบางกรณีเช่น ขดลวดของโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valves) ขาด หรือเกิดการติดขัดของวาล์วลม การเปลี่ยนตัวใหม่อาจจะช่วยไม่ได้เพราะสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ได้เกิดจากการเสื่อมสภาพของวาล์วลม จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณา ค้นหาสาเหตุที่แท้จริง แล้วดำเนินการปรับปรุง แก้ไขด้วย วาล์วควบคุมด้วยลม จึงมีทั้งขนาด Size เล็ก , กลาง , ใหญ่

แสดง 1-8 จาก 8 รายการ