เทคเวิร์ค

PRESSURE GAUGE (������������������������������������������������������������������)

ความดันเกจ P gauge (gauge pressure) คือ ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดความดันของของไหลที่ต่อกับเกจและความดันบรรยากาศ เป็นความดันที่แสดงค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศ จะมีค่าเป็นศูนย์ในสภาวะปกติ หรือความดันบรรยากาศ ซึ่งมี 2 ชนิด

1. เกจวัดแรงดับแบบมีน้ำมัน Pressure Gauge (DENKI , FTB) เป็นแบบมีน้ำมันหล่อเพื่อกันกระตุก/กระเทือน  เกจประเภทนี้เหมาะสำหรับติดตั้งในที่มีการสั้นสะเทือนน้ำมันกลีเซอรีนจะช่วยลดการสั่นของเข็มและช่วยลดแรงกระซากของแรงดัน ทำให้อายุการใช้งานนานขั้น

2. เกจวัดแรงดับแบบไม่มีน้ำ Pressure Gauge เป็นอุปกรณ์เครืองมือวัดความดันแบบแอนะลอก พบเห็นได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่จะใช้ในระบบนิวเมติกส์
ไฮโดรลิก ระบบปรับอากาศ ฯลฯ ระบบเหล่านี้ เป็นระบบที่ปิดจีงไม่สามารถทราบค่าแรงดันข้างในได้ Pressure Gauge จึงเป็นอุปกรณ์แสดงผลที่แม่นยำ และสะดวกต่อการติดตั้ง มีหลายแบบให้เลือก 
        

แสดง 1-9 จาก 9 รายการ